CH

FAN HuizhiAnalytical Chemistry, Professor

Email: hzfan@fudan.edu.cn

Office Location: Room 330, Chemistry Building, Department of Chemistry, Fudan University 220 Handan Road, Yangpu District, Shanghai 200433, China
Tel: 86-21-65643982

 • Research Interests

 • Academic Appointments

 • Prizes and awards

 • Biography

 • Teaching

 • Key Publications

  • Analytical chemistry and protein separation and identification in proteomics  • 1981.9-1985.7    B.S. DepartmentChemistry, Shanxi University

  • 1985.9-1988.7    M.S DepartmentChemistry, Shanxi University

  • 1992.9-1997.12  PhD DepartmentChemistry, Fudan University

  • 1988.7-1997.7    Lecturer, Associate Professor, DepartmentChemistry, Shanxi University

  • 1997.2-               Associate Professor, DepartmentChemistry, Fudan University

  • Analytical chemistry AI, Analytical chemistry AII, Experiments of Inorganic Chemistry and Chemistry Analysis I, Experiments of Inorganic Chemistry and Chemistry Analysis I, Experiments of Instrumental Analysis, Industrial Chemical Analysis.

  1. Feina Yao, Ying Li, Pengyuan Yang, Yinkun Liub, Huizhi Fan*. Detection and Quantification of Lysine Acetyl-Alteration Using Antibody Microarray. Bioanalysis. 2013, 5(20), 2469-2480.

  2. Lingjia Xu, Wenyan Wang, Zhengyong Zhang, Pengyuan Yang, Huizhi Fan*, Jilie Kong*. Microchip-based strategy for enrichment of acetylated proteins. Microchimica Acta. 2013, 180:613-618.

  3. Wenyan Wang, Lingjia Xu, Jilie Kong, Huizhi Fan*, Pengyuan Yang. Quantitative research of histone H3 acetylation levels of human hepatocellular carcinoma cells. Bioanalysis, 2013, 5(3), 327-339.

  4.  Yun-Yun Tang, Hou-Yu Wang, Lu Chen, Si Li, Chen-Gang Guo, Hui-Zhi Fan*, Cheng-Xi Cao*, Liu-Yin Fan. Novel moving reaction boundary-induced stacking and separation of human hemoglobins in slab polyacrylamide gel electrophoresis. Anal Bioanal Chem (2013) 405:8587–8595.

  5. Si Li, Chen-GangGuo, LuChen, Xiao-YangYin, Yi-XinWu, Liu-Yin,Fan, Hui-Zhi Fan*, Cheng-XiCao*. Impact ofglutathione-HbA1c on HbA1c measurement in diabetes diagnosis via array isoelectric focusing,  liquid chromatography, mass spectrometry and ELISA. Talanta. 115(2013)323–328.

  6. Huizhi Fan, Huimin Bao, Luyan Zhang and Gang Chen. Immobilization of trypsin on poly(urea-formaldehyde)-coated fiberglass cores in microchip for highly efficient proteolysis. Proteomics, 2011, 11, 3420–3423.

  7. ZHANG Bing, ZHAO Chao, LUO KaiXuan, YAN GuoQuan, YAO Jun, WANG YingYin, LU HaoJie, FAN HuiZhi*, YANG PengYuan*. New lysine-acetylated proteins screened by immunoaffinity and liquid chromatography-mass spectrometry. SCIENCE CHINA CHEMISTRY, 2010, 53(1):238–244.

  8. Hui-zhi Fan, Hang Liu, Chen Zhang, Dong-mei Gao, Qun Xue, Jun Chen, Rui-xia Sun, Yin-kun Liu*, Peng-yuan Yang*. Comparative Proteomics and Molecular Mechanical Analysis in CDA-II Induced Therapy of LCI-D20 Hepatocellular Carcinoma Model. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2009, 135(4): 591-602.

  9. Huizhi Fan, Zhi Chen, Luyan Zhang, PengyuanYang, Gang Chen. Fabrication and performance of poly(methyl methacrylate) microfluidic chips with fiber cores. Journal of Chromatography A, 2008, 1179, 224–228.

  10. Hua Zhong, Dong Yun, Chen Zhang, Pengyuan Yang, Huizhi Fan*, Fuchu He*. Comprehensive Proteome Analysis of Mouse Liver by Ampholyte-free Liquid-phase Isoelectric Focusing. Electrophoresis. 2008, 29, 2372~2380.

Address: Chemistry Building, Department of Chemistry, Fudan University
2005 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai 200438, China  Tel: 86-21-31242791
   Copyright © Department of chemistry, Fudan University 2014     Support:WeiCheng