CH

BAO XinheProfessor, doctoral tutor

E-mail:hbao@fudan.edu.cn
Office Location:Room A, Chemistry Building, Department of Chemistry, Fudan University 2005 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai 200438, China

 • Research Interests

 • Academic Appointments

 • Prizes and awards

 • Biography

 • Teaching

 • Key Publications


 1. Xiaoguang Guo, Guangzong Fang, Gang Li, Hao Ma, Hongjun Fan, Liang Yu, Chao Ma, Xing Wu, Dehui Deng, Mingming Wei, Dali Tan, Rui Si, Shuo Zhang, Jianqi Li, Litao Sun, Zichao Tang, Xiulian Pan, Xinhe Bao*,Direct, Nonoxidative Conversion of Methane to Ethylene, Aromatics, and Hydrogen, Science,344(2014)616-619

 2. Wei Chen, Zhongli Fan, Lin Gu, Xinhe Bao* and Chunlei Wang, Enhanced capacitance of manganese oxide via confinement inside carbon nanotubes, Chem. Commun., 46(2010)3905-2907

 3. Qiang Fu, WeiXue Li, Yunxi Yao, Hongyan Liu, HaiYan Su, Ding Ma, XiangKui Gu,Limin Chen, Zhen Wang, Hui Zhang, Bing Wang, Xinhe Bao*, Interface-Confined Ferrous Centers for Catalytic Oxidation, Science, 328(2010)1141-1144

 4. Dehui Deng, Xiulian Pan*, Hui Zhang, Qiang Fu, Dali Tan, and Xinhe Bao*, Freestanding graphene via thermal splitting of silicon carbide granules, Advanced materials, 22(2010)2168-2171

 5. Lijun Gu, Ding Ma, Songdong Yao, Chunlei Wang, Wenjie Shen and Xinhe Bao*, Structured Zeolites Catalysts with Hierarchical Channel Structure,Chem. Commun., 46(2010)1733-1735

 6. Z. Yin, D. Ma, X. Bao*,Emulsion-assisted synthesis of monodisperse binary metal nanoparticles, Chem. Commun., (2010)(8)1344-1346

 7. Shujing Guo, Xiulian Pan, Haili Gao, Zhiqiang Yang, Jijun Zhao, Xinhe Bao*,Probing the electronic effect of carbon nanotube in catalysis: NH3 synthesis over Ru nanoparticles,Chem Eur J, 2010, 16: 5379–5384

 8. Lijun Gu, Ding Ma, Songdong Yao, Xiumei Liu, Xiuwen Han, Wenjie Shen, and Xinhe Bao*,Template-Synthesized Porous Silicon Carbide as an Effective Host for Zeolite Catalysts,CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 15(2009)13449-13455

 9. Yafang Fan, Zengjian An, Xiulian Pan, Xiumei Liu and Xinhe Bao*,Quinone tailored selective oxidation of methane over palladium catalyst with molecular oxygen as an oxidant,Chem. Commun., (2009)7488-7490

 10. Jianqin Zhuang, Xiuwen Han, Xinhe Bao* , Ulrich Mueller,In-situ 13C MAS NMR investigation of solvent effect on the formation of phenylacetaldehyde over TS-1 zeolite,J. Catal., 267(2009)177-180

Address: Chemistry Building, Department of Chemistry, Fudan University
2005 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai 200438, China  Tel: 86-21-31242791
   Copyright © Department of chemistry, Fudan University 2014     Support:WeiCheng