EN

刘玉普无机化学 青年副研究员

 • 研究兴趣

 • 学术任职

 • 获奖情况

 • 学习工作经历

 • 授课情况

 • 代表性论文或专著

    创制系列新型介孔材料,深入研究介孔材料在生物医药、美妆、绝热、5G电子封装、有机污染物检测和吸附等方面的应用。主要从事无机纳米材料以及功能介孔材料的合成与结构研究、介孔材料规模化制备与优化及放大、面向5G 时代的新型有机-无机复合纳米材料的创制和应用。

 • 2022年 浦江创新论坛青年先锋

 • 2021年 全国创新创业优秀博士后

 • 2021年 第一届全国博士后创新创业大赛金奖

 • 2020.07-至今    复旦大学化学系,青年副研究员    

 • 2017.01-2020.06    复旦大学,博士后

 • 2012.09-2017.01    复旦大学化学系,无机化学专业 博士学位       

 1. Yup Liu, Jinxiu Wang, Wei Teng, Chin-Te Hung, Yunpu Zhai, Dengke Shen, Wei Li. Small, 2021, 17, 2101363.

 2. Dian Li #, Yupu Liu#, Hong Liu, Zhihua Li, Li Lu, Jun Liang, Zhonghui Huang, Wei Li. Res. Chem. Intermed., 2020, 46, 1065-1076.

 3. Yupu Liu, Dengke Shen, Gang Chen, Ahmed A. Elzatahry, Manas Pal, Hongwei Zhu, Longlong Wu, Jianjian Lin, Daifallah Al-Dahyan, Wei Li, Dongyuan Zhao. Adv. Mater., 2017, 29, 1702274.

 4. Longlong Wu #, Yupu Liu#, Xiao Wang, Geng Wang, Dongyuan Zhao, Gang Chen. Appl. Phys. Lett., 2017, 110, 041603.

 5. Yupu Liu, Junchen Chen, Wei Li, Dengke Shen, Yujuan Zhao, Manas Pal, Haijun Yu, Bo Tu, Dongyuan Zhao. J. Colloid Interface Sci. 2016, 477, 54-63.

 6. Yupu Liu, Wei Li, Dengke Shen, Chun Wang, Xiaomin Li, Manas Pal, Renyuan Zhang, Lei Chen, Chi Yao, Yong Wei, Yuhui Li, Yujuan Zhao, Hongwei Zhu, Wenxing Wang, Ahmed Mohamed El−Toni, Fan Zhang, Dongyuan Zhao. Chem. Mater., 2015, 27, 5577-5586.

地址:上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大学江湾校区化学楼   邮编:200438   电话:86-21-31242791
版权所有 © 复旦大学化学系 2014     技术支持:维程互联